Jaka jest definicja instrumentu finansowego? Na rynku Forex używa się następujących instrumentów finansowych:

  • funduszu wymiany,
  • forward,
  • future,
  • opcja,
  • spot,
  • swap.

Fundusz wymiany Forex określa się jako ETF’s. Zyskuje on moc wtedy, gdy słabnie dolar USA w stosunku do innych walut. Pewne fundusze będą podążały za fluktuacjami ceny różnych walut. Ten instrument sprawia, że dolar amerykański jest coraz bardziej interesujący dla inwestorów i osób handlujących na rynku Forex w celach spekulacyjnych.
Kontrakty Forward są rodzajem transakcji ustalanym na datę późniejszą niż bywa to zazwyczaj. Innym kontraktem są transakcje o nazwie spot market, które są bardzo częstą transakcją, dotyczącą kupna lub sprzedaży walut. Data zakończenia transakcji jest ustalana na dwa dni później.

Future jest rodzajem transakcji zawierającą standardowe rodzaje kontraktów. Futures są rodzajem transakcji terminowych. Mogą one być zawierane na trzy miesiące.
Opcje są różnorodne. Znane są opcje amerykańskie, europejskie, azjatyckie, egzotyczne i barierowe. Popularny jest też swap walutowy, czyli umowa zawierana przez dwie strony, których celem jest wymiana określonych kwot z należnymi odsetkami w różnych walutach na pewien czas. Swap walutowy pozwala wymienić kapitał w jednej walucie na jego równowartość w drugiej walucie. Swap pozwala wymieniać należne kwoty odsetek w obu walutach. Strumienie walutowe są wymieniane z uwzględnieniem stałej stopy procentowej. Swapy walutowe chronią przed ryzykiem stopy procentowej oraz kursu walutowego.

Transakcje spot realizowane są w czasie 48 godzin. Realizowana jest wymiana pomiędzy dwiema walutami, angażowana jest wyłącznie gotówka, żadne odsetki nie są zawarte w uzgodnionej transakcji, a ramy realizowanej transakcji są bardzo krótkie.

Swap to najbardziej typowa transakcja. Swap jest rodzajem handlu pomiędzy dwoma partnerami. Można taką transakcję negocjować na czas do 30 lat i angażować określoną kwotę pieniędzy. Odsetki nie są podawane w opcji netto, ponieważ są one określane w różnych walutach.

 

Handel Forex to bardzo efektywny sposób na zarobek bez poświęcania ogromu czasu i wysiłku. Dowiedz się więcej o Forexie tutaj.